Allmänna Villkor


Faktura

Betaltid

Om inget annat avtalats gäller 14 dagars betaltid. Betaltiden räknas från och med den dagen där arbetet utförts.
I de fall där flera arbeten sker under en månad kan vi i vissa fall istället skicka en faktura som ska betalas 14 dagar efter dagen det senaste arbetet skedde.

Vid sen betalning

Vid sen betalning skickar vi ut en betalningspåminnelse med en påminnelseavgift på 60kr.
Är fakturan efter det fortfarande obetald kommer vi att skicka ut ett inkassokrav alt. skicka fakturan till ett inkassobolag som i sin tur skickar ett inkassokrav.
Ränta tillkommer även enligt räntelagen.

Faktura vid köp av produkter

Vid köp av produkter gäller 14 dagars betaltid från och med den dag där produkten levererats. När det gäller köp gjorda i webbutiken hänvisar vi till villkoren för webbutiken vilka du kan läsa här
Kund har dock rätt att istället välja 30 dagars betaltid när det gäller köp av produkter.

Kreditupplysning

Normalt sett tas ingen kreditupplysning. Men i fall där kostnaden för ett arbete är stor eller produkter köpes förbehåller vi oss rätten att ta en kreditupplysning.
Vi använder oss inte av UC eller Bisnode.

Nekad köp på kredit

Om vi efter en kreditupplysning eller under andra omständigheter nekar dig köp på faktura, förbehåller vi oss rätten att kräva förskottsbetalning.
Vi kommer då inte att leverera din produkt förän du betalat din faktura. När det gäller köp gjorda i webbutiken hänvisar vi till webbutikens villkor.

Swish

Kund kan även välja att betala via Swish. Kund har alltid rätt att få Faktura eller betalningsbekräftelse skickad via e-post eller brev.

Delbetalning

Delbetalning görs via DicoPay AB och Resurs Bank AB.
För frågor hänvisar vi till Dicopay & Resurs Bank

Hur funkar RUT-Avdrag

Kund får en faktura där beloppet före RUT-Avdrag står. På fakturan står också en preliminär skattereduktion.
Exempel: Kund köper tekniksupport för 350kr. Kund får därefter en faktura på 700kr med en preliminär skattereduktion på 350kr.
Att betala: 350kr.

Om kund lämnar felaktiga uppgifter

Om kund medvetet lämnar felaktiga uppgifter blir hon/han betalningsskyldig.

Vilka tjänster gäller RUT-Avdrag.

RUT-Avdrag gäller för IT-tjänster som sker i kundens bostad.
Tekniksupport,Teknikhjälp,hjälp med installation och övriga it tjänster i hemmet.
Mer information finns på Skatteverket.

Krav för att använda RUT-Avdrag

Vi hänvisar till Skatteverket.

Kilometerersättning

Kilometerersättning tillkommer vid besök. Kilometerersättningen ligger på 2kr/km inkl moms.
Inom Hela Emmaboda Kommun ligger ersättningen på 25kr inkl. moms.
Antalet kilometer räknas ifrån företagsadressen Västra hällasjö 401, Emmaboda

Tekniksupport/Teknikhjälp

Kostnaden för tekniksupport/teknikhjälp ligger på 350kr inkl. moms.
Priset gäller per sak kund behöver hjälp med. Exempelvis hjälp med datorn,hjälp med tv:n,komma igång med Spotify eller liknande.

Priser för företag

Om inget annat avtalats debiteras 700kr/h exkl. moms. Om arbetet sker mot en fast kostnad gäller det avtalade priset.
Alla priser presenteras exkl. moms om inget annat nämns.
Utöver detta tillkommer alltid 1,6kr/km exkl. moms i kilometerersättning. Detta gäller oavsett om kund debiteras per timme eller enligt annan form.

Ångerrätt vid köp av produkter

Kund har 14 dagars ångerrätt vid köp av produkter. Detta gäller både om kund förbeställt en produkt via telefon eller om kund beställer medans eller i samband med att ett arbete utförs.
I de fall där kund köper en skräddarsydd dator i någon form har kund enligt lag ingen ångerrätt.

Ångerrätt vid köp av tjänster

Kund har ingen ångerrätt för tjänster som redan utförts. Om kund anser att arbetet är felaktigt utfört eller inte utfört alls kan han/hon kontakta oss för en lösning.
Om kund anser att fakturan på något sätt är felaktig kan han/hon bestrida fakturan. Mer information om hur man bestrider en faktura finns här
Vid tvister kan kund vända sig till ARN(Allmänna reklamationsnämnden). Mer information finns på ARN:s hemsida här

Avbokning

Avbokning ska se senast två timmar innan besöket ska utföras. I de fall där körtiden till kund överstiger två timmar gäller istället att avbokning ska ske senast en timme innan resan beräknats ska ha påbörjats.
Exempel:
Kund har bokat ett besök 15:00. Körtiden till kund från företagsadressen beräknas vara tre timmmar. Resan skulle då ha påbörjats klockan 12:00.
Avbokning ska då senast ske klockan 11:00.

Villkoren uppdaterades 2020-06-05 kl. 16:31.